PROWADZENIE EWIDENCJI POTRZEBNEJ DO ZWROTU PODATKU W UK

Dlaczego trzeba prowadzić dokumentację

 

Jeśli musisz rozliczyć się z podatku w uk, należy zachować wszystkie zapisy i dokumenty dotyczace prowadzenia firmy.Jeśli HMRC będzie chcial zweryfikowac dane, mogą poprosić Cię o dane użyte w tych dokumentach.

Jeśli nie prowadzisz odpowiedniej dokumentacji lub jeśli nie przechowujesz dokumentów wystarczająco długo, być może będziesz musiał zapłacić karę.

 

Dochody z pracy/P60 zwrot podatku

 

Aby rozliczyć  podatek w uk należy przechowywać dokumenty zawierające szczegóły dotyczące wynagrodzenia i podatku,w tym:

 • P45 – jeśli zostawisz pracę, 1A część formularza pokazuje wynagrodzenie i podatek zapłacony
 • Formularz P60 – jeśli jesteś zatrudniony, w dniu 5 kwietnia, który pokaże wynagrodzenie oraz dane podatkowe za dany rok podatkowy
 • forma P11D – która przedstawia szczegóły swoich wydatków i korzyści, np. samochodu służbowego lub ubezpieczenia zdrowotnego
 • certyfikaty dla wszystkich opodatkowanych systemów Award
 • informacje o wszelkich zwolnieniach lub rozwiązaniach płatności

 

Aby otrzymać zwrot podatku w uk należy również zachować dowody z innych dochodów lub świadczeń ze swojego zatrudnienia które nie zostały uwzględnione w powyższej liście, na przykład:

 • napiwki otrzymane (ale nie jeśli pracodawca płaci je za Ciebie za pośrednictwem metody zwanej „Tronc” system, co oznacza, były już opodatkowane
 • świadczenia rzeczowe, na przykład bony na posiłki
 • wszelkie płatności ryczałtowe nie ujęte na P60 lub P45

 

Zasiłki


Aby ubiegać się o zwrot podatku w uk należy zachować wszelkie dokumenty związane z:

 • świadczeniami z ubezpieczenia społecznego
 • Statutory Sick Pay/chorobowym
 • zasiłkami związanymi z macierzyństwem,lub ojcostwem
 • zasiłkami dla poszukujących pracy

 

Zapisy emerytalne

 

Należy zachować:

 • formularz P160 (część 1A), otrzymany  po odejsciu na emeryturę
 • formularz P60 podający szczegóły dotyczące emerytury i potrącanego podatku
 • wszelkie inne szczegóły dotyczace emerytury  państwowej i podatków z nią zwiazanych

 

Odsetki, dywidendy lub inne przychody z oszczędności w UK, inwestycji i funduszy powierniczych

 

Do rozliczenia z podatku w uk należy zachować wszystkie:

 • deklaracje dotycz ące przychodów z oszczędności i inwestycji
 • certyfikaty podatkowe świadczone przez bank
 • bony dywidend otrzymanych od spółek w Wielkiej Brytanii
 • bony funduszu powierniczego
 • ubezpieczenia na życie podlegające opłacie certyfikatu zdarzeń

 

Należy również zachować:

 • szczegóły wyjątkowych wpłat np.dziedziczenia
 • korespondencje i inne dokumenty odnoszące się do swoich oszczędności i inwestycji

 

Dochody z mienia

 

Jeśli chcesz rozliczyć podatek w uk i masz dochody z najmu nieruchomości, musisz przechowywać dane dotyczące czynszów otrzymanych i kosztów wypłaconych.

 

Zagraniczny dochód lub zyski

 

Musisz zachować wszystkie bony,dywidendy, certyfikaty podatkowe i osobistą dokumentację finansową, aby w tym:

 • dowody dochodów uzyskanych za granicą, na przykład z pracy na własny rachunek lub mienia najmu
 • dokumentację za koszty, o które chcesz sie ubiegać
 • certyfikaty i dywidendy od firm zagranicznych
 • świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające zapłacony podatek ,w uk lub innym kraju

 

Dochody z programów akcji pracowniczych

 

Należy przechowywać informacje na temat wszystkich przyznanych akcji lub uzgodnień dotyczących udziału akcji, aby otrzymać zwrot podatku w anglii w tym:

 • kopie świadectw opcji na akcje i zawiadomień
 • korespondencję  o wszelkich zmianach w opcjach
 • informacje o  dacie i kwocie wyceny udzialów
 • szczegóły dotyczące wszelkich korzyści odbieranych jako akcjonariusz

 

Zyski kapitałowe- dokumenty podatkowe

 

Zapisy należy zachować w zależnosci  od okoliczności. Korzystne jest aby zachować wszelkie zapisy związane z aktywami,które zostały wykorzystane do:

 • wypracowania  zysku kapitałowego lub straty
 • wypełnianiu zeznania podatkowego
 • swoich roszczeń – np. roszczenia z tytułu straty

 

Jak długo należy przechowywać dokumentację potrzebna do zwrotu podatku w anglii


Musisz zachować swoją dokumentację przez okres co najmniej, taki jak opisany poniżej, w wypadku jesli HMRC zdecyduje się na kontrolę w Twojej firmy.

 

Jeśli przesyłasz zeznanie w terminie do 31 stycznia

 

 

Jeśli wysyłasz rozliczenie z podatku w uk przed normalnym terminem w dniu 31 stycznia, trzeba zazwyczaj zachować swoja dokumentację  na kolejny rok po tym terminie. Dotyczy to zarówno rozliczenia podatkowego online, jak i deklaracji wysłanych pocztą.

 

Jeśli przesyłasz zeznanie po 31 stycznia

 

Jeśli wysyłasz rozliczenie z  podatku w uk po normalnym terminie zgłoszenia,trzeba zazwyczaj zachować swoją dokumentację do 15 miesięcy od daty wysłania dokumentów. Dotyczy to zarówno deklaracji online jak i deklaracji wysyłanych pocztą.

 

Jednakże, może być konieczne, aby przechowywać dokumenty dłużej,np. jeśli urzad skarbowy rozpoczął kontrole w Twojej firmie, aż do momentu zakończenia kontroli.

 

W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej lub zawodowej

 

Jeżeli otrzymasz inne dochody, takie jak dochody z  nieruchomości biznesowej  należy prowadzić dokumentację na dłużej.

 

Jeśli zapisy zostaną utracone lub zniszczone

 

Jeśli zapisy zostaną utracone lub zniszczone należy poinformowac HMRC co się stalo i starać się odtworzyć dokumenty.

 

Po zebraniu informacji zastępczych można ich użyć, aby wypełnić rozliczenie podatkowe w uk.Musisz poinformować HMRC, czy jakiekolwiek dane  są:

 • danymi szacunkowymi i czy chcesz aby HMRC zaakceptowal te jako ostateczne dane
 • danymi tymczasowymi używanymi aż do ich potwierdzenia (musisz poinformować HMRC, kiedy będa dostarczone aktualne dane liczbowe).

 

Jeśli dokonasz zmian w późniejszym terminie i masz zaległy podatek nie zostana naliczone odsetki ani kary finansowe.

 

 

 

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *