Prawo pracy w UK

prawo pracy uk, kodeks pracy uk, prawo pracy w anglii

Prawo pracy w UK – krótkie wprowadzenie

Już pracujesz, czy dopiero planujesz znaleźć pracę w UK? Tu znajdziesz informacje o przysługujacych ci prawach. Kodeks pracy w Anglii dość precyzyjnie określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Formy zatrudnienia

Kiedy decydujesz się na daną formę zatrudnienia, musisz wiedzieć jakie prawa przysługują ci według kodeksu pracy. W UK każdy pracownik, bez względu na formę zatrudnienia (pracownik (worker), zatrudniony na etat (employee), czy samozatrudniony (self-employed) musi otrzymać kontrakt z wyznaczonym zakresem obowiązków. Kontrakt nie musi być spisany. Uznaje się, że rozpoczęcie pracy oznacza przyjęcie warunków konraktu.

 Warunki umowy o pracę

Jeżeli jednak zatrudnienie trwa ponad miesiąc, pracodawca musi, zgodnie z przepisami prawa pracy w Anglii, przygotować pisemną umowę zawierajacą szczegóły zatrudnienia. W UK zwyczajowo taka umowa zawiera m.in. podstawowe informacje na temat pracodawcy, pracownika, nazwę stanowiska, datę rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie oraz nazwę instytucji do której można zgłaszać ewentualne skargi i zażalenia dotyczące spraw pracowniczych.

Sąd pracy w UK

Według prawa pracy w Anglii pracownik zawsze ma prawo zażądać pisemnej umowy, a w przypadku problemów z jej uzyskaniem i niemożności porozumienia z pracodawcą, złożyć na niego skargę w sądzie pracy (employment tribunal).

Sąd pracy w UK rozpatruje sprawy pracownicze w ostateczności i należy się tam zgłosić, jeśli zawiodą próby mediacji, a pracodawca potraktował cię niesprawiedliwie lub złamał prawo.

Kodeks pracy w UK precyzuje kiedy należy skierować sprawę do właściwego sądu pracy: nie później, niż 3 miesiące od zakończenia umowy o pracę lub od wystąpienia zdarzenia.

Sąd pracy jest niezawisły i może zdecydować o wypłaceniu pracownikowi odszkodowania. Do sądu kierowane są wszelkie sprawy pracownicze, a w szczególności dotyczące takich kwestii, jak: nieuzasadnione zwolnienie z pracy, dyskryminacja, nieuzasadnione potrącenia z pensji.

 

Pin It

Comments are closed.